Dalvejs Private Pasningsordning

Dalvejs Private Pasningsordning som er en pasningsordning hvor der ydes tilskud. Er godkendt efter § 78..

Barnet vil aldrig blive sendt i gæstepleje og der kommer ingen gæstebørn. Vi har plads til 10 børn og en større børnegruppe betyder flere udfordringer og større mulighed for social indlæring.

19399926_1437406169682584_8687893825334261753_n
22154252_1531326713623862_7318979403381926596_n

Hurlumhejhusets Priser 2021

Prisen pr. md. er 8.960 DKK fordelt såedes;
Egenbetaling udgør 2.947 DKK
Tilskuddet er på 6.013 DKK
Der betales månedsvis forud i alle årets 12 mdr.
Vi tilbyder 48 timers plads. Der er også her mulighed for søskenderabat.
 Se  Hurlumhejhusets kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen – klik her
Der er altid legekammerater af begge køn og oftest flere på samme alder. Det at vi er 2-3 voksne af gangen sammen om børnepasning, gør at det er muligt for os at aldersopdele børnene efter behov, især når vi får små nye, som kan have brug for lidt ekstra voksenkontakt.
De store nyder  at komme ud i regnvejret og plaske eller i snevejret og hygge sig, så det er skønt at vi kan give børnene de bedste muligheder dér hvor de er aldersmæssigt.

Første ledige pladser pr. 1/10 2022:

1 plads 1/12 2022 – 1 plads  1/4 2023 – 1 plads  1/9 2023

Hurlumhejhusets

De 6 læreplanstemaer:

Alsidig personlig udvikling

Krop, sanser og bevægelse

Natur, udeliv og science

Social udvikling

Kultur, æstetisk og fællesskab

Kommunikation og sprog